Dit privacy statement bevestigt hoe MONDICO omgaat met persoonsgegevens. MONDICO is zich sterk bewust van het belang om persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website van MONDICO B.V. te beschermen. MONDICO betracht dan ook de grootste zorgvuldigheid bij het verwerken en beveiligen van persoonlijke gegevens, waarbij MONDICO de wet en regelgeving op dit gebied respecteert.

GEGEVENS KLANTEN/BEZOEKERS WEBSITE
Wij verwerken (persoons)gegevens van natuurlijke personen (als er een klantrelatie is) zoals bijvoorbeeld werknemers, bestuurders en vertegenwoordigers van zakelijke klanten en bedrijfsgegevens. Wij vragen nadrukken alleen om die gegevens die benodigd zijn voor het uitvoeren van onze (taxatie)opdracht. Gegevens van bezoekers van onze website worden verwerkt wanneer deze bezoekers aanvragen doen middels ons contactformulier. Registratie en beheer van de gegevens vindt plaats volgens de geldende wetgeving.

UITWISSELING GEGEVENS
De uitvoering van onze taken kan met zich meebrengen dat de gegevens worden gedeeld met derden partijen, indien dit nodig is voor het uitvoeren van hun activiteiten. In dit geval hebben wij maatregelen genomen, zodat uw gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld. MONDICO zorgt voor een passende beveiliging van de gegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daardoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS
MONDICO bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

TELEFONISCHE COMMUNICATIE
MONDICO kan telefoongesprekken opnemen en elektronische communicatie bewaren. De redenen hiervan kunnen zijn:
  • het vastleggen van bewijs bij uitvoeren van werkzaamheden;
  • het verrichten van onderzoek naar en uitzoeken van mogelijke oorzaken en oplossingen, welke in verband staan met haar werkzaamheden;
  • het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening.

COOKIES
Mondico Multiprojects B.V. maakt geen gebruik van cookies.

PRIVACY BELEID DERDEN
Dit privacy statement is niet van toepassing op website van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. MONDICO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens en/of cookies. MONDICO adviseert daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op de betreffende websites.

WIJZIGINGEN
MONDICO behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Controleer daarom regelmatig ons privacy statement voor een update van het privacybeleid.

INZAGE EN VRAGEN
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Mondico Multiprojects B.V., werkzaam onder de naam MONDICO, Dr. Lelykade 36-A, 2583 CM Den Haag. Zowel onder de huidige- als de toekomstige privacywetgeving hebben personen het recht om aan een organisatie te vragen hoe er met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Mocht u op dit recht een beroep willen doen, dan kunt u uw verzoek richten aan: frans@mondico.eu. Ook als u vragen heeft over ons privacy beleid en/of de registratie van uw data, neem dan contact op via het hiervoor genoemd e-mailadres. Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk en binnen een redelijke termijn beantwoorden.

Vervaardigingsdatum: Den Haag, 1 juni 2022. Laatste wijzigingsdatum: Den Haag, 1 juni 2022.
Ontwerp & Realisatie: ESENS DESIGN